• נאות חובב
  • מכרז למשרת מנהל פיקוח על הבניה בועדתה המקומית לתכנון ובניה 2023

מכרז למשרת מנהל פיקוח על הבניה בועדתה המקומית לתכנון ובניה 2023