• נאות חובב
  • מועמדות לתפקיד חבר וועדת ערר לעניני ארנונה כללית

מועמדות לתפקיד חבר וועדת ערר לעניני ארנונה כללית