• נאות חובב
  • כתב כמויות מעודכן למכרז צופרים כריזה נאות חובב 25.05.2020

כתב כמויות מעודכן למכרז צופרים כריזה נאות חובב 25.05.2020