• נאות חובב
  • ימ-415-24 תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2024 מיום 17.06.2024

ימ-415-24 תמצית ישיבת מליאת המועצה 05.2024 מיום 17.06.2024