• נאות חובב
  • ימ-297-24 תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2024 מיום 27.05.2024

ימ-297-24 תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2024 מיום 27.05.2024