• נאות חובב
  • חוק עזר שמירה ואבטחה – קובץ התקנות – חיקוקי שלטון מקומי-1189

חוק עזר שמירה ואבטחה – קובץ התקנות – חיקוקי שלטון מקומי-1189