• נאות חובב
  • ה-353-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2022 מיום 25.04.2022

ה-353-22 תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2022 מיום 25.04.2022