• נאות חובב
  • הודעת על ביטול מכרז פומבי מס' 02.2023- ביצוע עבודות העתקת יח' עיבוי

הודעת על ביטול מכרז פומבי מס' 02.2023- ביצוע עבודות העתקת יח' עיבוי