• נאות חובב
  • הודעת על ביטול הליך קול קורא למתן שירותי גישור

הודעת על ביטול הליך קול קורא למתן שירותי גישור