• נאות חובב
  • הודעת דחייה נוספת למועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות – מכרז 15.2022——–חדש

הודעת דחייה נוספת למועד הגשת הצעות ופתיחת מעטפות – מכרז 15.2022——–חדש