• נאות חובב
  • הודעת ביטול מכרז – מכרז 22.2023 כנס מועצה

הודעת ביטול מכרז – מכרז 22.2023 כנס מועצה