• נאות חובב
  • הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז- ספק יחיד