• נאות חובב
  • הבהרה למכרז פומבי מס' 21.2022- יועץ ארגוני

הבהרה למכרז פומבי מס' 21.2022- יועץ ארגוני