• נאות חובב
  • דחיית מוע הגשת הצעות ופתיחת מעטפות – 26-4-21

דחיית מוע הגשת הצעות ופתיחת מעטפות – 26-4-21