• נאות חובב
  • – דוח שנתי – איכות המים בנאות-חובב – כולל בדיקות מי שתייה שנת 2021

– דוח שנתי – איכות המים בנאות-חובב – כולל בדיקות מי שתייה שנת 2021