פרוטוקולים

החל מינואר 2016 המסמכים והקבצים באתר הינם נגישים לאנשים עם מוגבלויות. כל המעוניין לקבל מידע נוסף יכול לפנות דרך הקישור הבא לחץ כאן

2019

פרוטוקול סיור מציעים – דיגומי פתע בארובות 9.1.19 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים – מתן שירות אבטחה 19.2.19 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים – שירותי תכנון, אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכת קשר 24.2.19 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים – מכרז שאיבת בריכות 4.3.19 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים – מכרז מתן שירותי טיאוט 17.3.19 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים – מכרז שירותי גינון 14.4.19 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים -אתר קליטת פסולת 1.5.19 > להורדה

2018

פרוטוקול ועדת יועצים – מנהל פרויקט מרכז מבקרים 1.1.18 > להורדה

פרוטוקול ועדת יועצים – מנהל ומפקח עבור מבנה מועצה ומרכז-מבקרים 7.1.18 > להורדה

פרוטוקול סיור מציעים – דיגומי פתע בארובות 9.1.18 > להורדה

פרוטוקול סיור קבלנים – שירותי אבטחה למועצה 11.7.18 > להורדה

פרוטוקול סיור – מציעים ביצוע סקרי אוויר 12.7.18 > להורדה

פרוטוקול סיור – מציעים שירותי תיקון בריכה 31.7.18 > להורדה

פרוטוקול סיור – מציעים מכרז למתן שירותי אמבולנס 26.8.18 > להורדה

פרוטוקול סיור – מציעים מתן שירותי הפעלת אתר פסולת 3.9.18 > להורדה

פרוטוקול סיור – קבלנים מכרז עבודות גמר במבנה המועצה 17.9.18 > להורדה

פרוטוקול סיור – סיור קבלנים גמר מבנה המועצה ומרכז המבקרים 17.10.18 > להורדה