• נאות חובב
  • ביטול מכרז 08-21- לביצוע עבודות להקמת מטנה לפסולת יבשה

ביטול מכרז 08-21- לביצוע עבודות להקמת מטנה לפסולת יבשה