• נאות חובב
  • א-836-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2020 מיום 26.10.2020

א-836-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 09.2020 מיום 26.10.2020