• נאות חובב
  • א-762-20 _תמצית ישיבת מליאת המועצה 08.2020 מיום 21.09.2020

א-762-20 _תמצית ישיבת מליאת המועצה 08.2020 מיום 21.09.2020