• נאות חובב
  • א-410-21 תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2021 מיום 26.04.2021

א-410-21 תמצית ישיבת מליאת המועצה 04.2021 מיום 26.04.2021