• נאות חובב
  • א-107-21_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2021 מיום 25.01.2021

א-107-21_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2021 מיום 25.01.2021