• נאות חובב
  • א-104-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2020 מיום 27.01.2020

א-104-20_ תמצית ישיבת מליאת המועצה 01.2020 מיום 27.01.2020