• נאות חובב
  • תשובות נוספות לשאלות מציעים – מכרז 15.2019

תשובות נוספות לשאלות מציעים – מכרז 15.2019