• נאות חובב
  • תשובות מכרז 05.2019 – תפעול אתר פסולת.xlsx

תשובות מכרז 05.2019 – תפעול אתר פסולת.xlsx