• נאות חובב
  • תשובות לשאלות מציעים-מכרז 22.2020 הפקת כנס

תשובות לשאלות מציעים-מכרז 22.2020 הפקת כנס