• נאות חובב
  • תשובות לשאלות מציעים – מכרז 05.2020-מעודכן

תשובות לשאלות מציעים – מכרז 05.2020-מעודכן