• נאות חובב
  • תשובות לשאלות מציעים – מכרז ביטחון 18.2020

תשובות לשאלות מציעים – מכרז ביטחון 18.2020