• נאות חובב
  • תשובות לשאלות – מכרז 2021 – 12 הקמת חדר בקרה ושליטה במבנה המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

תשובות לשאלות – מכרז 2021 – 12 הקמת חדר בקרה ושליטה במבנה המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב