• נאות חובב
  • תשובות לשאלות – מכרז 04.2021- סקרי איכות אוויר תקופתיים

תשובות לשאלות – מכרז 04.2021- סקרי איכות אוויר תקופתיים