• נאות חובב
  • תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס 22.2022 – שירותי ייעוץ אסטרטגיpdf

תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס 22.2022 – שירותי ייעוץ אסטרטגיpdf