• נאות חובב
  • תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 03.2023- ייעוץ אסטרטגי

תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 03.2023- ייעוץ אסטרטגי