• נאות חובב
  • תמצית ישיבת מליאת המועצה 09-2022 מיום 31.10.2022- חתום

תמצית ישיבת מליאת המועצה 09-2022 מיום 31.10.2022- חתום