• נאות חובב
  • תמצית ישיבת מליאת המועצה 08-2022 מיום 19.09.2022

תמצית ישיבת מליאת המועצה 08-2022 מיום 19.09.2022