• נאות חובב
  • תמצית ישיבת מליאת המועצה 03-2023 מיום 27.03.2023

תמצית ישיבת מליאת המועצה 03-2023 מיום 27.03.2023