• נאות חובב
  • תמצית ישיבת מליאת המועצה 01-2023 מיום 29.01.2023

תמצית ישיבת מליאת המועצה 01-2023 מיום 29.01.2023