• נאות חובב
  • שר התקשורת שלמה קרעי ומנכל מועצת נאות חובב עוד הרצל יחזקאל קרדיט מועצת נאות חובב

שר התקשורת שלמה קרעי ומנכל מועצת נאות חובב עוד הרצל יחזקאל קרדיט מועצת נאות חובב

חזרה