• נאות חובב
  • שאלות הבהרה נוהל יועצים 2021 – 07 פיקוח וניהול על עבודות הקמת מטמנה ואזור תפעולי במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

שאלות הבהרה נוהל יועצים 2021 – 07 פיקוח וניהול על עבודות הקמת מטמנה ואזור תפעולי במועצה מקומית תעשייתית נאות חובב