• נאות חובב
  • שאלות הבהרה למכרז פומבי 2021 – 07 אספקת ריהוט משרדי עבור המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

שאלות הבהרה למכרז פומבי 2021 – 07 אספקת ריהוט משרדי עבור המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב