• נאות חובב
  • רכז גי.אי.אס. ומידע הנדסי בוועדה המקומית לתכנון ובניה

רכז גי.אי.אס. ומידע הנדסי בוועדה המקומית לתכנון ובניה