רישיון על בסיס תצהיר

מיועד לסוגי עיסוק פשוטים, קבלת רישיון עסק תוך 21 ימים.  

במסלול זה , לאחר הגשת כל התצהירים והמסמכים על פי חוק ובדיקת רשות הרישוי בעל העסק יוכל לפתוח את העסק ולקבל רישיון.

מסלול הרישוי:

  • הגשת בקשה כולל את כל המסמכים הנדרשים, הגשת הצהרה, תכנית עסק בחמישה עותקים ותשלום אגרה.
  • בחינת הרשות לאישור הבקשה או לדרישה להשלמת מסמכים או מענה לסירוב הרשות לבקשה עד 21 ימים מההגשה; אי מענה לבקשה – משמעות אישורה.
  • הגשת תצהיר והשלמת מסמכים (עד 120 ימים מהודעת הרשות).
  • פתיחת העסק.
  • רישיון בתוך חמישה ימי עסקים והעברת הבקשה לידיעה לכל גורמי האישור.