• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים- מכרז 29.2023

קובץ תשובות לשאלות מציעים- מכרז 29.2023