• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים- מכרז 09.2023- שירותי גינון

קובץ תשובות לשאלות מציעים- מכרז 09.2023- שירותי גינון