• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים- מכרז 07.2024- בריכה 202

קובץ תשובות לשאלות מציעים- מכרז 07.2024- בריכה 202