• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז 15.2022

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז 15.2022