• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 02.2023- מכרז העברת מעבים doc

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 02.2023- מכרז העברת מעבים doc