• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 10.2023- למתן שירותי בדיקות רפואיות

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 10.2023- למתן שירותי בדיקות רפואיות