• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 21.2023 – בדיקות איכות אוויר

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 21.2023 – בדיקות איכות אוויר