• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 04.2023- מכרז מערכות מידע doc

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 04.2023- מכרז מערכות מידע doc