• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 08.2023- מכרז מצלמותdoc

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 08.2023- מכרז מצלמותdoc