• נאות חובב
  • קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 02.2024- למתן שירותי ייעוץ וליווי פיננסי_

קובץ תשובות לשאלות מציעים למכרז פומבי מס' 02.2024- למתן שירותי ייעוץ וליווי פיננסי_